Tjenester.

Som en totalentreprenør og totalleverandør, tar vi oss også av andre type håndtverktjenester. Utover fasade- og takomleggingsjobber, er derfor høytrykkvasking, maling, beising og snekkerarbeider, andre tjenester vi kan være behjelpelige med å få utført. Uansett arbeidsoppdrag, lite som stort, vil jobben som ønskes utført forhåndsprises og kontrakstfestes i forkant av jobbstart (Les mer under kundebehandling og service).

Sentral godkjenning
Hensikten med godkjenningsordningen og ansvarsrettssystemet, er å få gode bygg som tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovgivningen. Krav til faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem, sikrer at foretak er kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker. Gjennom ansvarsrettssystem ønsker man å plassere ansvaret hos de som bygger, og dermed har de reell mulighet til å forhindre at feil oppstår.