Ryddegaranti, en selvfølge i vårt selskap.

Alt for mange kunder opplever fortsatt rotete byggeplasser, etter at arbeidet er ferdigstilt. Å måtte flytte fokuset fra noe som i utgangspunktet bare er positivt, til irritasjon over å stå igjen med oppryddingen … SKAL IKKE SKJE!

Vi har en egen RYDDEGARANTI. Det sørger for at alt skal være like ryddig, som resten av arbeidsoppgavene du velger å sette oss til å gjøre. Containerleveranse, opprydding og bortkjøring av byggeavfall blir derfor en helt naturlig avslutning på et arbeid vi utfører.